Абритус

Начало » Абритус

Археологически резерват АБРИТУС

Разходката в археологически резерват „Абритус“ край Разград е интересна възможност за потапяне в атмосферата на българското, балканското и европейското минало в естествена среда (на терен) и чрез множество визуални атракции.
Името на древното селище е доказано със сигурност чрез два независими един от друг надписа – посветителен в чест на Херкулес, открит през 1954 г. и от обозначителна милиарна пътна колона, намерена през 1980 г. Потвърждава се и от вдълбаването на буква „А“ върху стените на укрепленията.

Първите теренни проучвания в района на т.нар. Разградски Хисарлък прави местният учител, общественик и бъдещ академик Анание Явашов още през далечната 1887 г.  Днес, благодарение на усилията на поколения български археолози, и особено на екипа на професор Теофил Иванов, древният Абритус е разбулил немалка част от тайните си. Той се оказва наследник на старо тракийско селище и от І в. насетне, по примера на множество други римски поселения,  постепенно прераства от военен лагер в укрепен град.

Обходът на крепостните стени предоставя отлична възможност за докосване до архитектурния облик на римските укрепления (кастели). Потвърждава славата на римляните като талантливи  майстори-строители, които знаят как да вплитат и магията, и силата на камъка в здрав градеж. Насърчава вслушването в мълчаливия разказ на каменния ред.  И пълни въображението със сюжети за съдбата на защитниците и нападателите на кастела.